W studiowaniu nie chodzi tylko o zdobywanie wiedzy naukowej.

Ten okres w życiu każdego z nas powinien obfitować w rozmaite doświadczenia. Ta idea jest punktem wyjścia dla naszych działań. Pomagamy, informujemy i mobilizujemy do wyjścia z domu - zapewniamy rozrywkę oraz dajemy szanse rozwoju. Robimy wszystko co w naszej mocy, by studentów Uniwersytetu Wrocławskiego łączył jeden kierunek. Kierunek: możliwości.

Damian Rychlik

Przewodniczący

Samorządu Studentów

Marta Antosik

Wiceprzewodnicząca

Samorządu Studentów

Dominika Ciszek

Przewodnicząca komisji prawnej

Wiktoria Ryś

Przewodniczący komisji socjalnej

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW W SENACIE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Patryk Korolko

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Anna Gierlikowska

Wydział Biotechnologii

Kamila Machnicka

Wydział Chemii

Damian Rychlik

Wydział Filologiczny

Wiktoria Ryś

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wojciech Wojtkiewicz

Wydział Matematyki i Informatyki

Dorota Orlińska

Wydział Nauk Biologicznych

Aleksander Smok

Wydział Fizyki i Astronomii

Michał Halicki

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Dawid Nowacki

Wydział Nauk Społecznych

WYDZIAŁOWE RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW

KOMISJE