Komisja socjalna

Zajmujemy się sprawami studentów dotyczącymi pomocy materialnej, m.in. stypendiów socjalnych i zapomóg, dbamy o warunki mieszkalne w Domach Studenta, o sytuację studentów niepełnosprawnych.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Komisja socjalna

+48 71 375 22 29