Obwieszczenie o terminach Wyborów

wpis w: Bez kategorii, Wybory | 0

OBWIESZCZENIE   

UCZELNIANEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ SAMORZĄDU  STUDENTÓW

 UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  Z  DNIA  04.12.2015r.

(par. 6 ust.1.1 Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego)
W  SPRAWIE  TERMINÓW WYBORÓW NA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH  W  WYBORACH  DO  ORGANÓW REGULAMINOWYCH SAMORZĄDU STUDENTÓW
(Parlament Studentów, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, Starosta Wydziału)

Wydział Chemii

ul. F. Joliot-Curie 14

Piątek            08.01.2016      9:00–17:00

Sobota           09.01.2016      9:00–16:00

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35

Środa         13.01.2016     9:00–17:00

Czwartek   14.01.2016      9:00–16:00

Wydział Fizyki i Astronomii

Pl. Maxa Borna 9

Czwartek     21.01.2016       9:30–16:30

Piątek          22.01.2016       9:00–17:00

Wydział Filologiczny

ul. Joliot-Curie 15

Czwartek        28.01.2016    10:00-16:00
Pl. Biskupa Nankiera 15

Piątek             29.01.2016     10:00–16:00

Sobota            30.01.2016     10:00–13:00

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Budynek D, Uniwersytecka 7-10

Niedziela      10.01.2016      10:00–13:00

Poniedziałek  11.01.2016     11:00–17:00

Wtorek          12.01.2016    11:00–17:00

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Socjologii - ul.Koszarowa 3

Niedziela          17.01.2016    11:00–14:00

Wtorek            19.01. 2016   10:30–16:30

Instytut Studiów Międzynarodowych

ul.Koszarowa 3

Poniedziałek    18.01.2016     10:30–16:30

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ul.Szewska 48

Niedziela         24.01.2016     11:00–14:00

ul.Dawida 1

Poniedziałek    25.01.2016     10:00–16:00

ul.Szewska 49

Wtorek           26.01.2016      10:00–16:00

Wydział Nauk Biologicznych

ul. Kuźnicza 35

Środa         13.01.2016     9:00–17:00

Czwartek    14.01.2016    9:00–16:00

Wydział Biotechnologii

ul. Joliot-Curie 14a

Środa            20.01.2016     9:00–17:00

Czwartek       21.01.2016     9:00–16:00

Wydział Matematyki i Informatyki

pl. Grunwaldzki 2/4
Środa               27.01.2016       9:00–17:00
ul. F. Joliot-Curie 15

Czwartek            28.01.2016      9:00–16:00